Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Výroční členská schůze za rok 2013 (7.2.1014)

 

Přítomní: S. Činčalová, T. Fabíková, M. Raška, P. Hykel, M. Zálešáková, V. Kostelník, L. Růža, P. Holub vz., L. Srba, J. Srbová, M. Holáň, K. Jašek, L. Toman, L. Nehera, E. Tichavská, E. Žižková, J. Tylečková, M. Kotuličová, V. Krištofová, E. Hyklová, M. Krbec, J. Řiháková, V. Hoffmann

 

Program schůze:

1. Uvítání, kontrola očkování, výběr členských příspěvků na rok 2014

 

2. Zpráva o činnosti:

            Zhodnocení činnosti našich členů na závodech, zkouškách, výstavách. Proběhl jarní Kurz socializace a poslušnosti, v září 4. ročník závodu O Štramberské ucho, v říjnu zkoušky dle KJ Brno. V průběhu celého roku brigády, společné vycházky, grilování

 

3. Plán oprav na rok 2014:

 • Nová střešní krytina na klubovnu (65m2)
 • Oprava překážek (především typu A, nové desky do metrové překážky
 • Výměna přední stěny klubovny s okny
 • Celkový odhad nákladů: 20 000Kč

 

4. Finanční zpráva k 31.12.2013:

 • Převod z r. 2012: 12 799Kč

Příjmy:

 • Členské příspěvky: 22 650Kč
 • Zápisné do kurzu: 10 200Kč
 • Startovné ze závodu: 8 900Kč
 • Poplatky za zkoušky: 2 200Kč
 • Sponzorský dar na závod (MVDr. Lakomý): 1000Kč
  • Celkem 44 950Kč

 

Výdaje:

 • Sekačka: 1000Kč
 • Nájemné: 936Kč
 • Pohonné hmoty: 986Kč
 • Povozní režie: 2 947Kč
 • Příspěvky MSKS: 1 105Kč
 • Závod: 5 217Kč
 • Výcvikové pomůcky: 778Kč
 • Zkoušky: 1 712Kč
  • Celkem 14 681Kč

 

Stav pokladny k 31.12.2013: 43 068Kč

 

5. Plán zkoušek a závodů:

 • KJ Brno – konec dubna
 • NZŘ – květen
 • MZŘ – červen

Závod O Štramberské ucho

-          M. Raška informoval o možnosti využití hřiště v Ženklavě za symbolickou cenu (termín musí být v sobotu) – schváleno

-          k dispozici sociální zařízení, šatny, kuchyně

 

6. Volba výboru:

·         Předseda: Michal Krbec – všichni pro, M. Krbec se zdržel hlasování

·         Jednatel: Eva Hyklová

·         Pokladník: Jitka Řiháková

·         Hlavní výcvikář: Vladislav Kostelník

·         Pomocní výcvikáři: L. Srba, M. Zálešáková, E. Hyklová, T. Fabíková, M. Raška, navrhovaní na výpomoc L. Janýšková, K. Váňová

·         Revizní komise: M. Zálešáková

·         Péče o klubovnu a okolí: L. Srba

·         Webové stránky: T. Fabíková

- zvoleni jednomyslně

 

7. Různé:

14.6.2014        žádost o zapůjčení agility překážek na akci města Štramberk - schváleno

– od města platba za zapůjčení 1500Kč

7.6.2014          Den spolků města – ukázky výcviku na fotbalovém hřišti ve Štramberku

 • Žádost o předání fotografií z výcviku M. Raškovi za účelem tvorby nástěnky
 • Jarní kurz socializace a poslušnosti:

Zahájení kurzu 23.3.2013, maximální kapacita 20 psů, na výcvik stanovení 3 výcvikáří (výbor klubu bude řešit finanční odměnu pro výcvikáře kurzu), přihlášky do kurzu zasílat na e-mail klubu, mimo kurz nebudeme přijímat členy. Kurz bude pobíhat vždy v neděli od 8:00 do 9:00 po dobu 10 týdnů. Po ukončení kurzu mohou jeho absolventi navštěvovat řádný výcvik do konce roku 2014. Poplatek za kurz 600Kč

 • Zakoupení překážek pro kurz (kruh, probíhací tunel) – schváleno, v řešení typ překážek a finanční náročnost

 

8. Gratulace:

M. Zálešáková pogratulovala za klub M. Raškovi ke kulatému výročí

 

9. Volná zábava

 

Za pohoštění děkujeme M. Raškovi a za uvaření výborného guláše P. Tichavskému.

 

 

Zápis provedla T. Fabíková

   

 

ŘÁD KLUBU

 

 1. Psovod je plně zodpovědný za svého psa během pobytu a výcviku na cvičišti a je povinen být v organizaci řádně zapsán a evidován, mít zaplacené poplatky. 

 2. Na cvičiště vstupuje psovod řádně ustrojen a vybaven (pevné vodítko a obojek, pamlsky, aport, případně náhubek, postroj).

 3. Psovod svým chováním a výcvikem nenarušuje výcvik ostatních psů.

 4. Výcvik probíhá za pomoci hry, pamlsků a pochvaly jakékoli hrubé zacházení se psem může mít za následek vyloučení z výcvikové hodiny, případně z celého výcviku.  

 5. Psovod přichází na cvičiště s vyvenčeným psem. Má povinnost uklízet po svém psovi výkaly v celém areálu cvičiště.

 6. Výcvik psa nezletilou osobou je možný pouze s písemným souhlasem rodičů.

 7. Pes musí být vakcinován proti vzteklině a je v dobrém zdravotním stavu.

 8. Psi nemocní, feny v 2.polovině březosti nemají na cvičiště přístup, agresivní psi jsou opatřeni náhubkem. Háravé feny se výcviku neúčastní, popř. cvičí až na závěr a jsou celou dobu pod dozorem psovoda.

 9. Psovodi i vedoucí výcviku přichází na výcvik včas.

 10. Psovod dbá rad vedoucího výcviku, pokud si psovod myslí, že nějaká metoda na pejska „nesedí“, metodu dělat nemusí – informuje však vedoucího výcviku.

 11. Během doby, kdy pes necvičí, je řádně přivázán na uvazišti, odložen ve vlastním kennel boxu, uzavřen v autě, popř. jinak zabezpečen, aby nedocházelo ke zranění psa, ostatních psů, psovodů.

 12. Psovod se psem cvičí i mimo výcvikové lekce.

 13. Nikdo záměrně a úmyslně neničí vybavení cvičiště.

 14. Osoby doprovázející psovoda na cvičiště se musí chovat tak, aby nenarušovaly výcvik nebo akci, která právě probíhá a nesmí ničit vybavení cvičiště - zvláště je zakázáno lézt na překážky.

 15. Střelba bude zahájena po seznámení všech psovodů na cvičišti o jejím provedení. Střílet je oprávněn pouze výcvikář a to z poplašných pistolí ráže 6mm nebo 9mm.

 16. Vedení klubu má právo vykázat kohokoli z prostor cvičiště i vyloučit psovoda z klubu, pokud závažným způsobem poruší tento řád.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář